Site icon Parasal Çözümler

Susam Yetiştiriciliği Yapmak, Yatırım Masrafları ve Kar Marjı

Susam Yetiştirciliği Maliyeti ve Kar Marjı

Susam Yetiştiriciliği Yapmak, Yatırım Masrafları ve Kâr Marjı

Susam yetiştiriciliği, günümüzde talep edilen kârlı işlerden birisidir. Susam yetiştiriciliği yapmak bir miktar zorluk isteyen bir meslek olmasına rağmen yüksek bir kâr marjı bulunmaktadır. Susam yetiştiriciliği yatırım masrafları ve susam yetiştiriciliği hakkında birçok bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

Ekonomik getirisi yüksek tarım ürünleri hakkında pek çok bilgi araştırması yapmaktayız. Ancak susam tam olarak bu kategoride yer alıyor diyemeyiz.

Susam yetiştiriciliği konusunu detaylı olarak irdelemeden önce sitemizde meyve ve sebze yetiştiricilikleri hakkında bolca bilgiler sunmaktayız. Kolaylık olabilmesi adına aşağıda yer alan linklerden de farklı meyve ve sebze yetiştircilikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İçindekiler

Susam Yetiştiriciliği Nedir?

Susam yetiştiriciliği, adından da anlaşılacağı üzere susam’ın ekimini, bakımını ve hasat’ını gerçekleştirmek ile yükümlü olan kişinin mesleğidir. Bir susam yetiştiricisi, tohumu toprağa ekmesinden, sofraya kadar uzanan aşamalara dahil olmaktadır. Ancak temel olarak, tarlasında susamı yetiştirir ve piyasa sürmesi için aracılar ile anlaşarak, aradan çekilir. Günümüzde bazı susam yetiştiren kişiler, pazara dahi kendileri sunmakta ve satışını gerçekleştirmektedirler. Bu sayede kâr oranlarını ciddi bir şekilde arttırmaktadırlar.

Türkiye’de Susam Yetiştiriciliği ve Arz – Talep İlişkisi

Türkiye’de Susam yetiştiriciliği gün geçtikçe büyüyeni bir sektör olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye’nin birçok bölgesinde, susam tarlaları üzerinden susam üretimi gerçekleşmektedir. Ağırlıklı olarak İç Anadolu bölgesinde üretildiği bilinmektedir. Ancak susam pek komplike bir ürün olmadığı için Türkiye coğrafyasının birçok bölgesine oldukça uygundur.

Susam’da arz – talep ilişkisi oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz. Türkiye’de kültürel yapısı ve mutfağından kaynaklı yüksek bir susam tüketimi sağlamaktadır. Gün içerisinde her ailenin minimum 2- 3 tane tükettiği ekmeklerden tutun, günde satılan milyonlarca simit’e kadar; oldukça güçlü bir ivmeyi gözler önüne sermektedir. Bu yüzden oldukça güçlü ve canlı bir sektör olduğunu belirtebiliriz.

Susam Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Susam yetiştiriciliği yapmak, özünde ciddi bir sabır işi olduğunu belirtebiliriz. Uzun çalışma saatleri, detaylı bakım ve güçlü bir sabır’a ihtiyaç vardır. Ancak bu koşulları ve ihtiyaçları detaylıca yerine getiren kişiler, emeklerinin karşılıklarını alacaklardır. Susam yetiştiriciliği nasıl yapılır? Sorusunu ise şu şekilde detaylandırabiliriz:

Susam, sıcağı çok seven bir bitidir. Bu yüzden yaz aylarında ekilmesi şarttır. Gelişim süresi ise tam yaz aylarını kapsamaktadır. Ortalama olarak 90 ila 120 gün arasında gelişim evresini tamamlayarak, hasat’a hazır hale gelmektedir. Susam ekilecek toprağın ortalama 20° C olması ve bunun altına düşmemesi gerekmektedir. Günümüz Türkiye’sine baktığımızda ise yaz aylarında bu derecenin altına düşmesi pek kolay değildir. Ayrıca susam, toprak istediğinde pek seçici değildir. Birçok toprağa rahatlıkla uyum sağlayabilmektedir.

Susamın ekileceği toprak, iyi bir şekilde temizlenmesi gereklidir. Önceden ekilen ürünün tüm artıkları detaylı bir şekilde temizlenmelidir. Susam tohumları, çimlenme gücü oldukça yüksektir. Susam gelişme süresinin kısalığından kaynaklı ekimden hemen öncesinde diskaro altına alınması fayda sağlayacaktır.  Susam için Fosforlu gübre oldukça verimli olacaktır.

Yaz aylarında yapılacak Susam ekimi için sabahın ilk ışıkları sağlıklı bir zaman olacaktır. Sert ve rüzgarlı havalarda ekim yapılmaması gereklidir. Serpme ekimde dekara olarak 800 – 1000 Kilogram, mibzerle sıraya girilmemesi gerekmektedir. Sonrasında tarlanın otlanma koşuluna göre el çapası ile sık olan bölgelerde seyreltme yapılmaktadır.

Susam, sulama noktasında oldukça kolaylık sağlayan bir yağ bitkisidir. Genel olarak su isteği minimumdur ancak yetiştirme döneminde periyodik tablolar ile sulama yapılması durumunda veriminin arttığı bilinmektedir. Susamın olgunlaşma döneminde 1 ila 3 kere sulama işlemi yapılabilir. Ancak sulama işlemi gerçekleştirilirken, dikkatli olunmalı ve aşırı göllenme olmasının önüne geçilmelidir.

Susam için ilk gelişme oldukça yavaştır. Tohumun çimlenmesi 10 – 15 gün, çiçekleşmesi ise 40 -45 gün arasında gerçekleşmektedir. Çiçeklenme evresinde, sulamaların ardından 2-3 el çapası ile ara sürüm yapılması gereklidir. Susamın boyu 40 – 50 CM arasına geldiğinde, tarlaya asla girilmemesi gerekir. Bu dönemlerde çiçeklerin döllenmeden, dökülmelerine engel olmak için bu önlem alınmaktadır.

Yetişen bitkilerde yaprak ve kapsüllerin sararması, dökülmesi ve çiçeklenmenin durması durumunda bitkinin söküm evresine geldiğini işaret etmektedir. Bu durumda da hasat yapılması uygun görülmektedir. Susam’da ortalama verim, kuru koşullara bakılarak 40 – 100 kilogram’dır. Sulu koşullarda ise 150 kilograma kadar çıktığı bilinmektedir.

Susam Yetiştiriciliği Yatırım Maliyeti

Susam yetiştiriciliği yatırım maliyeti noktasında oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. Susamın birçok bölgeye uygun olması da bu maliyeti oldukça düşürmektedir. Ortalama 20° C olan her toprağa rahatlıkla ekilebilmektedir. Bu yüzden ekstrem bir ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır. Susam yetiştiriciliği için gerekenler şu şekildedir:

İmkanlarınıza göre bir tarla kiralayabilirsiniz. Yerin ve koşulun önemli olmadığı için oldukça uygun maliyete denk getirebilir. Ortalama olarak tarla için 2.000 ila 5.000 ₺ gider olacaktır.

Susam minimum su istemektedir. Tarlanızın büyüklüğüne göre ekstrem bir ekipmana ihtiyaç olmadan kendinizde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak susam, maliyetsiz olmasından kaynaklı büyük tarlalara talep olmaktadır. Sulama sistemi ortalama olarak 2.500 ila 7.500 ₺ arasında gider olacaktır.

Susam tohumu, temin edebileceğiniz birçok platform bulunmaktadır. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, çiftçilere birçok destek sağlamaktadır. Özel sektörde alacağınız tohum ise ortalama olarak: 3.000 ila 10.000 ₺ arasında gider olacaktır.

Susam’da bakım ve ilaçlama da minimum derecede olacaktır. Bu giderler için yine Tarım ve Ormancılık Bakanlığından destek talebi oluşturabilirsiniz. Özel olarak temin edeceğiniz bakım ve ilaçlama giderleri ortalama olarak 2.000 ila 4.000 ₺ arasında olacaktır.

Susam yetiştiriciliğinde, tarlanın büyüklüğüne bağlı olarak, ekstrem bir işçi ihtiyacı bulunmamaktadır. Aileniz ile bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak büyük bir tarlada organizasyon yürütüyorsanız, 1 işçiye minimum asgari ücret vermeniz gerekir. Sigorta ve yemek gibi ihtiyaçlar ile birlikte ortalama 3.200 ₺ arasında gideriniz olacaktır.

Genel olarak susam yetiştiriciliği yatırım maliyeti; 30.000 ila 40.000 olacaktır. Yukarıda belirlenen gider hesapları, ortalama olarak yansıtılmaktadır. Bu fiyatlar, organizasyonlarınıza ve hedeflerinize göre farklılık göstermesi, şüphesizdir.

Susam Yetiştiriciliği Kâr Marjı

Susam yetiştiriciliği, küçük bir yatırım ile güçlü para kazanacağınız bir iş kolu olarak bulunuyor. Arz – talep noktası, maliyet noktası ve kâr marjı noktasında oldukça tercih edilen meslekler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Susam yetiştiriciliği kâr marjı ortalama olarak 1 kilogramdan %100 ila %200 kâr marjı bulunmaktadır. Yani ortalama olarak 1 kilogram susama 5 maliyet çıkarttığınız düşünelim. Bunun satışından minimum en 10 ₺  en fazla 20 ₺  kâr etmiş bulunuyorsunuz.

Susam yetiştirciliği hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki videodan faydalanabilirsiniz.

Exit mobile version