Türkmenistan

Türkmenistan’da ekonomi ve çalışma hayatı Türkmenistan’da gerek sanayi, gerekse sosyal gelişmişlik açısından en önemli şehir...
Türkmenistan’da hayat şartları. Türkler için Türkmenistan’da yaşam koşulları ve sosyal hayat. Türkmenistan, 1991 yılında Sovyetler...