İş Fikirleri

Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Maaşları

Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı tarafından, bakanlığa bağlı adliyelerin merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere atanan, yardımcı yargı personelidir. Mahkemelerde süren her tür davada kayda geçirilmesi gereken ifadelerin bire bir aynısını kaleme alan görevlidir. Zabıt Katibi, idari duruşmalarda da transkriptin kaleme alınmasını sağlayan görevlidir.

Ayrıca, resmi kurumlarda yürütülen tüm yasal işlemlerin yazılması ve kayda geçilmesi işlemini yapan görevliye, Zabıt Katibi denir. Görev yerleri, adliyelerdeki hem mahkeme hem de savcılıklar, bölge idare ve iş mahkemeleri, seçim kurulları yahut ta seçim müdürlükleri ve icra daireleridir. Yalnız icra dairelerinde, icra memuru sıfatı ile çalışmaktadırlar.

İçindekiler

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Görev yaptığı yerdeki yazı işleri müdürü tarafından verilen işleri yapmak, başlıca görevidir. Mahkemelerin defterlerini düzgün ve tertipli bir şekilde tutulup, yazılarının yazılması vazifesini yapar. Mahkemenin tüm yazışmaları, Zabit Katibinin elinden geçer. Duruşmalarda, hakimlerin nezaretinde ve komutasında, tahkikat ve muhakemat tutanaklarının kayıt altına alınmasını sağlar. Tutanakların okunaklı olması ve ilgili hakim ile birlikte imza altına alması da gerekir.

Mahkemenin aldığı arar karar gereğince, yazışma ve işlemlerin ödeme gerektiren durumlarını, hem iş sahibine hem de vezneye ve yazı işleri müdürlüğüne bildirmek, görevidir. Ara kararı bir tutanakla, işaret ve imza altına almak, başlıca işidir. Öncesinde avans temel tabanlı yatırılan paranın, verilen ara kararın gereğini yapmak adına ya vezneden ya da yazı işleri müdürlüğünden, gerekli kadarını alıp, verilen karar itibarı ile iki gün içinde gereğini yerine getirmek, vazifelerindendir.

HUMK 157. Maddesi içerisinde yer alan kişilerin dosyalarının incelenmesine nezaret etmek de görevleri arasındadır. Mahkeme tarafından verilen, nafaka takdiri ile nüfus kayıtlarının düzenlenmesi ile mirasçılık belgesinin ilgiliye verilmesi gibi dava kararlarının acil olduğunu bilmesi ve diğer davalara göre hızla kaleme alması gerekir.

Mahkeme tarafından görevlendirildiği her işi yerine getirmesi gerekir. haciz dışındaki tatbiki yapmak da bunlardan biridir. Hem hakim hem de naip huzurunda yapılan bütün iş ve işlemlerde hazır bulunmak, vazifelerindendir. Yanıtının zamanında gelmeyen müzekkeri tetkik etmek de işlemleri arasında yer bulur. Kanun ve yönetmelikler ile yüklenmiş bütün görevleri yerine getirmekle mükelleftir.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak için aranan bazı nitelikler vardır. Zabit katipliğine sadece, ülke üniversitelerinin bilgisayar ve adalet bölümlerinden ya da ticaret meslek lisesi mezunlarından alınma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Zabıt Katipliği için açılan imtihana alınmak için konulan şartlar;

1 – Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı Olmak,

2 – En Az Lise Mezunu Olmak,

3 – Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak,

4 – 36 Yaşından Gün Almamış Olmak,

5 – Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 70 Puan Almak,

6 – 657 Numaralı Devlet Memurları Kanununda Belirlenen Suçlardan Hüküm Almamış Olmak,

7 – Askerlik Sorunu Olmamak. Ya yapmış ya muaf ya da tecilli olmak, gibi belirli ölçütler istemektedir.

Bu şartlara sahip bir Türk Vatandaşı, adalet bakanlığının açtığı ilanlara müracaat eder. Müracaatın sonrasında, klavye imtihanı yapılır. Klavyeden başarı elde edenler, mülakata alınırlar. Alımlar, en üst derecede puan ortalamasını tutturan adaylardan başlanarak yapılır.

Adalet bakanlığının yaptığı ön eleme imtihanına katıla bilinmektedir. Bu imtihanın sonrasında, daktilo imtihanı yapılır. Daktilo da tercih ya F ya da Q klavye ile yapılır. Üç dakika içerisinde en az doksan kelimelik okunan metni yazmak gerekmektedir. En temel belirteç, hızlı daktilo kullanmaktır.

Zabıt Katibi Maaşları?

Yargıtay başkanlığı, zabıt katibi olarak vazife alan devlet görevlilerinin alacakları maaşlar hakkında bilgi paylaştı.

Zabıt Katibi maaşları derece kademe durumuna göre değişiklik gösterir. Derece yükseldikçe maaşta yükselir. Genel olarak katip maaşları 3,500-4500 TL arasında maaş alır.

Sözleşmeli katiplerde maaş bir miktarda düşüktür.

Adalet Bakanlığı Katiplik Alımı?

T.C. Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü tarafından açılan, istihdam sınav ilanı ile alımlar gerçekleştirilmektedir. Gerekli şartlar ve kadrolu ya da sözleşmeli zabıt katibi alımının açıklanması ile müracaatlar başlar. Gerekli sınav aşamalarına geçilir.

Katiplik Başvurusu

Zabıt katibi başvurusunun, sınavın yapılacağı EK – 1 / A, B, C, D, E şeklinde belirtilen listeler üstünden, duyurulan adalet komisyonu başkanlıklarına ya da belirtilen başvuru komisyonlarına iletilmek üzere herhangi bir adalet komisyonluğu başkanlığı üstünden yapılması istenmektedir.

Hukuk Mezunları Ne İş Yapar? – İş Olanakları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu