Çalışma HayatıHollandaİş FikirleriÜlkelerYurtdışında Çalışmak

Hollanda’da Asgari Ücret 2022 Güncel Maaşlar ve Yaşam Masrafları

Hollanda’daki asgari ücret Hollanda iş kanunu tarafından kontrol edilir ve yılda iki kez 1 Ocak ve 1 Temmuz’da gözden geçirilir. Ücret, tam bir çalışma haftasına dayanmaktadır; bu çalışma sözleşmesine bağlı olarak haftada 36 ila 40 saat arasında değişebilir. Bu nedenle, aylık asgari ücret belirlenir ve günlük oranlar yalnızca gösterge olarak kullanılır.

Hollanda’da net asgari ücret yoktur; işverenler bireysel çalışanlar için farklı sosyal sigorta primleri ve vergileri öderler. Bununla birlikte, kamu sektörü işçileri için yılda 181.000 € ‘dan daha yüksek bir ücreti kısıtlayan bir maaş sınırı vardır.

İçindekiler

Hollanda’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Hollanda’da ücretler 1 Ocak 2019’da artmış, 22 yaş ve üzeri çalışanlar ayda en az 1635,6 € hak kazanmıştır. Bu, geçen yıl kaydedilen 1615,80 € ‘dan 19.80 €’ luk bir artışı temsil etmektedir. Eurostat’tan alınan rakamlara göre, Hollanda asgari ücreti AB’nin üçüncü en yüksek ücretidir. Yalnızca Lüksemburg (2.071 €) ve İrlanda (1.656 €) daha yüksek asgari ücret sunmaktadır.

Yasaya göre, Hollanda’da 15 yaş ile devlet emeklilik yaşı arasında çalışan herkes, Hollanda’da yaş grupları için en az asgari ücreti ve tatil parasını alır. İşvereniniz ayrıca her doğum günü itibariyle yeni Hollanda asgari ücretini ödemelidir. Evden çalışanlar ve nöbetçi çalışanlar gibi esnek çalışanlar da Hollanda asgari ücretine hak kazanırlar; sözleşmeli çalışanlar da bulunmaktadır.

Yaş Aylık Maaş € Haftalık Maaş € Günlük Maaş € Saatlik Maaş €
21 Yaş ve Üstü 1.653,60 381,60 76,32 9,54
20 1.322,90 305,30 61,06 7,64
19 992,15 228,95 45,79 5,73
18 826,80 190,80 38,16 4,77
17 653,15 150,75 30,15 3,77
16 570,50 131,65 26,33 3,30
15 496,10 114,50 22,90 2,87

 

Hollanda Asgari Ücretten Daha Az Kazanıyorsanız Ne Yapmalısınız?

Hollanda’daki asgari ücretten veya tatil parasından daha az ücret alırsanız, düşük ücret ödenmesinden sonraki beş yıla kadar işlem yapma hakkınız vardır. Maaş bordronuzda, temel ödeme oranınız ve diğer komisyonlar gibi bilgilerin yanı sıra, yaşınıza ilişkin Hollanda maaşlar ve tatil ödeneği de bulunmalıdır.

Düşük ücret alıyorsanız, önce işvereninizle konuşmalısınız. Bazı durumlarda, işvereniniz Hollanda’nın asgari ücretinden daha az ödeme izni için Çalışan Sigorta Acentesi’ne (UWV) başvurabilir. Yine de bunu onaylamalısınız. Başarısız olursa, davanızı Müfettişlik SZW’sine veya sınırlı bir yargı hakemine götürebilirsiniz (isterseniz anonim olarak). İlk önce bir sendikaya, hukuk danışmanına, adli yardım merkezine veya sosyal danışmana başvurmanız tavsiye edilir.

İşverenin bordro kayıtları düşük ödeme tutarsızlıkları gösteriyorsa, 12.000 € ‘ya kadar para cezaları uygulanacaktır. Ödenmemiş ücretleriniz de dört hafta içinde size ödenmelidir; Aksi takdirde, Müfettişlik SZW işvereninize günlük 500 € para cezası verebilir ve ceza 40.000 € ‘ya kadar çıkabilir.

Hollanda’da Göçmen Çalışanlar İçin Asgari Ücret

Hollanda’nın Hollandalı çalışma izni kapsamında çalışan yabancılar için asgari ücreti 22 yaş ve üstü işçilerle aynıdır. Çalışan 22 yaşından küçük ve sadece yarı zamanlı çalışsa bile bu durum söz konusudur. Yabancı bir işçiye Hollandalı çalışma izni ancak işverenleri en azından tam Hollanda asgari ücretini öderse verilebilir.

Amsterdam’da Asgari Ücret

UBS Fiyat ve Kazanç Raporu’na (2018) göre Amsterdam’daki ücretler dünyada 22. sırada yer almıştır. 2018’de Amsterdam’daki ortalama yıllık maaşın 40.000 € ‘nun biraz altında olduğu tahmin edilmektedir. İşe alım danışmanları tarafından yapılan 2018 maaş anketine göre, Hollanda’daki profesyonellerin % 3’ünün 2017’de en az % 5’lik bir maaş zammı aldığı, % 45’inin de yeni yılda en az % 3’lük bir zam beklediği görülmüştür. Amsterdam’da, 2017 yılında mevcut işlerin oranı % 10 artmıştır; bu, Eindhoven’da kaydedilen % 24 ve Rotterdam’daki % 22’nin çok altındadır.

Hollanda’da İşçi Maaşları

Bildirildiğine göre, diş hekimliği Hollanda’da öğrenim görmek için en kazançlı alandır. Sanat tarihi, kültürel çalışmalar, kültürel antropoloji, çevre bilimleri ve uluslararası hukuk mezunları, iyi bir ücretle iş bulamamakta. Örneğin, hazırlanan raporda sanat ve kültür mezunlarının yaklaşık % 15’inin ayda 900 € ‘dan daha az kazandığı; bu arada, birçok uluslararası hukuk mezunu ücretlerin yapısal olarak düşük olduğu STK’lara bildirilmiştir. Bununla birlikte, yeni mezunlar için hazırlanan rapor, genellikle yüksek maaşlı bir iş bulmanın en kolay yolunu aradıklarına ulaşmıştır.

Aşağıda, Hollanda’daki giriş seviyesi maaşlarına genel bir bakış verilmiştir. Bu tutarlar, Hollanda lisesi ve üniversite mezunlarının öğrenimlerini tamamladıktan bir buçuk yıl sonra ortalama başlangıç maaşlarına dayanmaktadır.

Sektör Aylık maaş (brüt) €
Görsel Sanatlar 1.300
Sanat Tarihi / Arkeoloji 1.800
Fizyoterapi 2.000
Uluslararası İşler / Yabancı Dil 2.050
Perakende Yönetimi / Küçük İşletmeler 2.150
Hollanda Mühendis Maaşları 2.200
Muhasebe 2.300
Yönetim / Ekonomi / Hukuk 2.300
Yapay Zekâ 2.400
İşletme / Ekonomi 2.500
Hollanda Yazılımcı Maaşları 2.700
Mali İktisat 3.000
Hollanda Doktor Maaşları 3.200
Diş Hekimliği 4.000

Eğer kariyerinizde daha ilerlemişseniz veya yurt dışından işe alınıyorsanız, büyük olasılıkla maaşınız zaten daha yüksektir.

Hollanda’da Emeklilik ve Emeklilik Yaşı

Hollanda genellikle dünyanın en üst düzey emeklilik sistemlerinden birine sahip olarak kabul edilmektedir. Bu yüksek sıralama, Hollanda emeklilik sisteminin fon kaynaklarının çeşitliliği, maliyetlerin ve adil dağıtımın sağlanmasına yönelik katkıların ölçülmesindeki doğruluğu ve Hollanda Merkez Bankası ve Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi tarafından yapılan güçlü düzenlemeden kaynaklanmaktadır.

Hollanda, diğer birçok ülkeye kıyasla, dayanışma ve risk paylaşımı politikasıyla farklı emeklilik fonu modellerini içerdiğinden, yaşlanan nüfus meselesi ile başa çıkmak için nispeten hazırlıklıdır.

Hollanda Emeklilik Sistemi

Hollanda Emeklilik sistemi, çalışan nüfusun emeklilerin faydaları için ödeme yaptığı, kullandıkça öde sistemini bireysel bir yatırım sistemiyle birleştirmektedir. Bireysel yatırım sisteminde kolektifler ve bireyler, devlet emekli maaşından alacaklarını desteklemek için yüksek ve düşük riskli yatırımlar yaparlar. Bu farklı modeller, Hollanda emeklilik sisteminin üç desteği olarak tanımlanabilir.

Hollanda Emeklilik Sisteminin 3 Desteği

Hollanda emeklilik sistemi, bir kişinin emekli olduğu zaman alacağı emeklilik miktarını birlikte belirleyen üç destekten oluşur. Bu destekler:

Destek 1: Devlet Veya AOW Yaşlılık Aylığı

Eyalet ya da AOW yaşlılık aylığı (basepensioen) 65 yaşından itibaren ödenir ve asgari net ücretin yüzde 70’ine kadar temel yardım ödemeleri sağlar. 1957’de yürürlüğe giren Genel Yaşlılık Yasası veya Algemene Ouderdomswet (AOW) uyarınca, 15 ve 65 yaşları arasında Hollanda’da yaşamış veya çalışmış olan herkes devlet emekli maaşı alma hakkına sahiptir.

Ne Kadar Devlet Emekli Maaşı Alacaksınız?

Aldığınız devlet emekli maaşı miktarı, Hollanda’daki çalışma hayatınız boyunca kazandığınız emeklilik haklarına bağlıdır. Hollanda’da her yıl bir kişinin (sağlık) sigortası ödediği devlet emeklilik maaşının yüzde ikisini tahakkuk ettirir. Çalışmayanlar da devlet emeklilik haklarını tahakkuk ettirecektir.

Maksimum Aylık Devlet Emeklilik Ödemesi

Bir kişinin devlet aylığından her ay ne kadar almayı bekleyebileceğine dair genel bir fikre sahip olmak için, 15 ila 65 yaşları arasında Hollanda’da yaşayan ve tam emekli maaşı alan kişilerin standart örneğine bakmak mümkündür:

Birlikte yaşayan çiftler için Hollanda emekli maaşları

  • Aylık brüt yaklaşık 700 avro (mevcut asgari ücretin yüzde 50’si).

Yalnız yaşayan insanlar için Hollanda Emekli maaşları

  • Aylık brüt yaklaşık 1.000 avro (mevcut asgari ücretin yüzde 70’i).

Devlet emekli maaşı diğer desteklerle birleştirilmelidir. Hollanda devlet emekliliğinin emeklilere sadece sınırlı mali fayda sağladığını ve Destek 2, Destek 3 veya her ikisinin sağladığı yardımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtmek önemlidir.

Destek 2: Toplu Emeklilik Fonları

Hollanda emeklilik maaşlarının ikinci kaynağı, belirli bir endüstri veya şirkete bağlı toplu emeklilik planlarıdır. Bu tür toplu veya özel programlar emeklilik fonları (pensioenfonds) veya sigorta şirketleri tarafından yönetilir. Şirketler, emeklilik fonlarına çalışanları adına aylık prim ödemektedirler. Sermaye yatırımı yapılır ve yatırım getirisi mevcut ve gelecekteki emeklilerin yararına ödenir. Çalışanlar, emeklilik fonlarında ne tür bir plan kullanmayı tercih edeceklerini seçebilirler. Yeni bir iş bulduğunuzda işvereninizin ayrıntılarını emeklilik fonunuzla güncellemek önemlidir.

Farklı Emeklilik Fonları

Hollanda’da üç çeşit toplu emeklilik fonu vardır:

  • Otel, catering, perakende, inşaat endüstrileri veya kamu hizmeti gibi tüm sektörde çalışan insanları kapsayan sanayi emeklilik fonları.
  • Tek bir şirket için kurumsal emeklilik fonları.
  • Tıp uzmanları, diş hekimleri ve benzerleri için bağımsız profesyonel emeklilik fonları.

Emeklilik fonları çoğunlukla zorunludur

Hollanda hükümeti, emeklilik fonlarını çoğu sektörde zorunlu hale getirerek, tüm çalışanlar için dayanışma, istikrar ve iyi bir emeklilik planı sağlamayı amaçlamaktadır. Hollanda’daki emeklilik maaşının çoğunluğu emeklilik fonları tarafından yönetilmektedir ve Hollanda’daki çalışanların yüzde 90’ından fazlası işverenleri aracılığıyla emeklilik planına sahiptir.

Destek 3: Bireysel Emeklilik Ürünleri

Hollanda emeklilik sisteminin üçüncü bölümü bireysel emeklilik ürünleri veya takviyelerdir. Bu tür takviyeler çoğunlukla serbest emeklilik fonları olmayan sektörlerde serbest meslek sahipleri ve çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu şekilde bireyler, emeklilik ürünlerini veya hayat sigortası, hisse veya mal gibi yatırımları bağımsız olarak satın alıp yönetebilir ve ilgili vergi indirimlerinden yararlanabilir.

Ayrıca ilginizi çekebilir:

Hollanda’da Çalışmak, Yaşam, İş Kurmak, Hollanda’da Maaşlar

Yurtdışında Çalışmak-İş İmkanları (Güncel Bilgiler)

Bulgaristan Asgari Ücret ve Çalışma Şartları 2020

Almanya Asgari Ücret ve Almanyada Maaşlar 2020 Veriler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu