GüncelYatırımlar

Kat irtifakı nedir? Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar

Kat irtifakı nedir? Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar nelerdir?

Birçok kaynakta kat mülkiyeti ve kat irtifakı ile ilgili detaylı bilgiler mevcut olup oldukça karmaşık bir şekilde anlatılmaktadır. Bu yazımızda oldukça basit bir dilde ve herkesin anlayacağı bir şekilde; Kat mülkiyeti nedir? Kat irtifakı nedir? Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar nelerdir? Açıklamaya çalışılmıştır.

İçindekiler

Kat irtifakı

Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir yapının, kaç kat, kaç metrekareden oluşacağı, inşaatta kaç daire dükkan olacağı gibi bilgilerin yazılı olduğu bir belgedir. Bu belgede her bir hak sahibinin bilgileri, inşaatın konumu, büyüklüğü, vasfı gibi tüm bilgiler mevcuttur.

Kat irtifak tapusu ise yapının her bir bağımsız bölümü için hazırlanmış tapu senedidir.  Bu tapu belgesinde mülkün cinsi “ARSA” olarak olarak geçer. Tapuda her ne kadar bağımsız bölümlerin kat ve numarası belirtiliyor olsa da aslında sahip olunan mülk “arsa” dır, “bina” değildir.

Örneğin, bina 10 eşit büyüklükte daireden oluşuyorsa size ait kat irtifak tapusunda mülk cinsi arsa olarak geçer ve arsa payı 1/10 olarak yazar.

Ne zaman inşaat tamamlanır, o zaman artık arsa tapusu “bina” yada “mesken” tapusuna dönüşür.

Kat mülkiyeti

Çok kısa ve basit anlatımla kat mülkiyeti, ilgili yapının yasalara uygun bir şekilde üretildiği, belediyenin izin verdiği imar kurallarına göre inşa edildiği anlamına gelmektedir.

Kat mülkiyeti olan yapılar, deprem-sel-yangın gibi doğal afetlerle ilgili yapı kanunlarına uygun standardlarda üretilmiştir. Kaçak bölümleri yoktur.  Konut ise her bir dairesinin ayrı özel tapusu vardır. İskanı alınmıştır. Oturma izni mevcuttur. (iskan ve oturma izni ile ilgili daha detaylı bilgiye “iskan nedir” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.)

Kat mülkiyeti tapusu çıkarabilmek için binanın iskanının alınmış olması gerekir. Yani binanın oturma iznine sahip olması gerekir. İskan almak için ise binanın, projeye uygun olarak üretildiğinin denetlenerek belediye tarafından onay verilmesi gerekir.

Ruhsat alınarak inşaatına başlanan bir yapının 5 yıl içerisinde tamamlanarak iskanı alınmamışsa artık o ruhsat geçersizdir ve tekrar ruhsat alınması gerekmektedir.

Çok eski yapılarda zaman zaman hükümet tarafından iskan affı çıkarılmaktadır. İskan affı ile bazı yapılar, inşaat ruhsatına uygun üretilmemiş olsa bile oturum izni alabilmektedir.

Kat mülkiyet tapusuna geçebilmek için kat irtifak tapusu, iskan belgesi ve belediye harçları yatırılarak tapu müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Tapu müdürlüğü tüm belgeleri inceleyerek yasalara uygun olmayan bir durum tespit etmezse yapının her bir bağımsız bölümü için ayrı birer müstakil tapu çıkararak mülk sahiplerine teslim eder.

Kat mülkiyeti tapusunda ana taşınmaz cinsi arsa değil, “bağımsız bölüm ve arsası” olarak geçer. Yani kat irtifak tapusunda asıl sahip olunan gayrimenkul “arsa” iken, kat mülkiyet tapusunda “bağımsız bölüm (daire-dükkan) ve arsası” şeklinde geçer.

Kat mülkiyeti tapusu ile, sahip olunan yapının arsa payı, bina içerisinde bulunduğu kat, cephe, kapı numarası ve brüt metrekare bilgileri tam olarak belirlenir ve tapu belgesi üzerinde belirtilir.

Tapuda mülk cinsi “MESKEN” olarak geçer.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farklar

  • En temel farklılık sahip olunan mülkün cinsidir. Kat irtifakı tapusunda sahip olunan mülk ARSA iken, kat mülkiyetinde MESKEN ve ARSASI dır.
  • Sahip olunan yapı depremde yıkılsa yada kentsel dönüşüme gidecek olsa tapuda yazan arsa payı kadar hak sahibi olunur.
  • 10 eşit büyüklükte dairesi olan bir binanın en yüksek şerefiyesi olan, en pahalı daireye sahip olduğunuzu düşünün. Eğer Kat irtifak tapusu var ama kat mülkiyet tapusu yoksa bu bina yıkıldığında yada kentsel dönüşüme gittiğinde sizin hakkınız sadece arsanın 10’da 1 payıdır. Ancak Kat mülkiyeti var ise bu durumda dairenin konumu, cephesi net olarak belirli ve tescilli olduğundan şerefiyesi oranında hak iddia edilebilmektedir.
  • Kat mülkiyetine dönüştürülmemiş binalarda şantiye elektriği ve suyu kullanılır. Bu da daha yüksek fiyattan fatura ödemesi anlamına gelir,

Konut yatırımı birçok insanın hayatında belki 1-2 defa yapabildiği bir yatırım olup uzun yıllar baş ağrısı çekmeden huzur içinde yaşam sürmek için sorunsuz konut yada iş yeri yatırımı yapılmalıdır. Bunun ilk kuralı ise kesinlikle kat mülkiyet tapusu olan ve krediye uygun yapıların tercih edilmesidir.

Tapuda Mesken Ne Demek?

Mesken anlam olarak hem ikametgah hem de konut anlamlarında kullanılabiliyor. Bu yüzden kişiler de oturdukları konutların tapusundan bahsederken ‘’mesken tapusu’’ şeklinde bahsediyorlar. Peki tapuda mesken yazması ne demek? Ya da tapuda mesken yazması o yerin işyeri olarak kullanılmasını engelliyor mu?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24ncü maddesi uyarınca tapuda mesken yazan bir yeri iş yerine çevirmek mümkün. 24. madde hükmünce tapuda mesken yazar bir yerin iş yerine çevrilmesi ancak kat mülkiyeti sahiplerinin oybirliği durumunda mümkün. O halde kat mülkiyeti mesken ne demek? Kat mülkiyeti, imar mevzuatına uygun olarak inşa edilmiş yapılarda kat mülkiyeti ana gayrimenkul içerisindeki bağımsız kısımlardaki tüm mülkiyet haklarını ifade eder.

Kat İrtifakı Nedir?

Ana gayrimenkul içerisinde yer alan bağımsız bölümlerin her birinin ayrı ayrı kat mülkiyetine sahip olduğunu belirtmiştik. Mülk sahiplerinin aralarında anlaşarak mülk durumlarını resmi olarak belgeledikleri belgeye kat irtifakı adı verilmektedir.

Mesken ile Konut Arasındaki Fark Nedir?

Tapuda mesken ile konut arasındaki herhangi bir fark bulunmamakta olup, hem mesken hem de konut aynı şeyi ifade etmektedir. Ancak söz konusu mesken ile daire ya da konut ile daire olduğunda durum böyle değildir.

Tapuda Mesken ile Daire Arasındaki Fark

Mesken ya da konut, kişilerin konaklaması için yapılmış olan yaşam alanlarını ifade eder. Ayrıca tapuda mesken olarak geçen bu yerler, kat maliklerinin ya da mülk sahibinin izni olmaksızın depo, iş yeri ya da konaklama tesisi olarak kullanılamaz. Mesken olarak belirtilen yer bir apartman dairesi olabileceği gibi bir site, bir konak da olabilir. Ancak tapuda daire olarak geçen yerler daha toplu bir yaşam alanının içinde yer alan apartman dairesini ifade etmektedir. Yani mesken durumda kat mülkiyeti işin içine girmek zorunda değildir, ama daire yazdığında kat irtifakı söz konusudur.

Detaylı bilgi almak isterseniz bize aşağıdaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.

Destekleriniz için Facebook sayfamızı beğenmenizi ve takipte kalmanızı umarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu