Kariyer ve Yatırım Fikirleri

Senet Nedir? Hangi Amaçla ve Ne Şekilde Kullanılır?

0 89

Senet, herhangi bir borçlunun, borcuna istinaden alacaklıya vermiş olduğu ileri tarihli bir kıymetli evraktır.

Senedin tarafları günlük konuşma dilinde alacaklı ve borçlu olarak geçer ancak hukuk dilinde bunlar muhatap ve lehtar olarak tanımlanır. Lehtar alacaklı kişi olup, muhatap ise borçlu kişiye denir.

Senedin varlığından söz etmek için ortada alacaklı ve borçlu olması gerekir.

Bir çok durumda buna ilave olarak kefil de olabilmektedir. Bazı senetlerde alacaklı kişiler, alacaklarını garantiye almak için kefil de istemektedirler.

Senet ile ödeme, özellikleri itibari ile belirli yasalar ve kurallar çerçevesinde, vadesi geldiğinde ödenmesi gereken, alacaklıların kendilerini garantiye alan bir ödeme şeklidir.

Senetler koşulsuz şartsız ödeme yapılacağını söyler. Vadesi gelmiş bir senet, şekil itibari ile kurallara uyuyor ise ödenmesi zorunludur ve ödeme yapılmadığı taktirde yasal takip ve icra takibi başlatılarak borçlu kişiden alacakların tahsilini garanti altına alır.

Peki senedin kabul görmesi için gerekli hukuki koşullar nelerdir?

Öncelikle senetlerin geçerli olabilmesi için tarafların isimleri ve TC kimlik numaraları mutlaka senet üzerinde belirtilmelidir. Buna ek olarak;

  • Senedin düzenlenme tarihi,
  • Tutarı (hem yazıyla hem rakamla)
  • Ödeme tarihi,
  • Borçlu kişinin imzası,
  • Borçlu kişinin adres bilgisi

Mutlaka senet üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

Senet üzerinde daha sonradan herhangi bir düzeltme ve karalama yapılmamalıdır.

Tüm bu şartları sağlayan senetler geçerli sayılır ve tarihi gelmiş ise görüldüğünde ödenmesi zorunludur.

Senetler nasıl kullanılır?

Senetler, eğer üzerinde yada arkasında herhangi bir açıklama ve koşul belirtilmemiş ise, sebep aranmaksızın ödenmesi gerekir.

Yani herhangi bir alacaklı, elindeki senet hangi koşul ve şartta düzenlenmiş olursa olsun, bunu mahkemeye sunduğunda ödemesini çok büyük ihtimalle alacağı anlama gelir.

Borçlu kişi eğer senede zorla imza atmamışsa, senedi belirli koşulların gerçekleşmesi dahilinde imzalamamışşa ve senet, yukarıda bahsedilen geçerlilik özelliklerini taşıyor ise borçlu kişi senette yazan borç tutarını ödemekle yükümlüdür.

Eğer borçlu bu durumlardan herhangi birini yaşamışsa, bu durumda senede itiraz edebilir ve senedin iptali için dava açabilir.

Senet hangi amaçla verilmiş olursa olsun, önerimiz; senedin verilme sebebini içeren bir anlaşmanın, alacaklı ve borçlu arasında düzenlenmesi şeklindedir.

Yani siz herhangi bir borca karşılık değil de bir anlaşmaya karşılık senet imzalıyor iseniz bu durumda o anlaşmayı mutlaka senet ile ilişkilendirmenizi öneriyoruz.

Örnek verecek olursak;

Borçlu kişi bir ev alırken borcunun bir kısmı için eğer senet imzalıyor ise, bu borcun, evin teslim edildiğinde ödeneceği, yada hangi şartlar gerçekleşmez ise ödemeyeceğini bu anlaşmada açıkça belirtmesi ve her iki tarafında bu anlaşmaya imza atarak senet ile ilişkilendirmesi en doğru yaklaşımdır.

Aksi taktirde o şartlar gerçekleşmez ise, bu durumda borçlu kişi her türlü, senet üzerindeki tutarı ödemekle yükümlü olduğu için, alamadığı bir hizmetin karşılığını ödemiş olacaktır.

Senetler, hukuki olarak kıymetli evraklardır ve sözleşmeye bağlanmamış bir senet icra mahkemelerine gidildiği taktirde her türlü alacaklıyı haklı çıkarmakta ve borçluya borcun mutlaka ödenmesi yükümlülüğü vermektedir.

Konu ile ilgili aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir;

Senet nedir? Hangi amaçla ve ne şekilde kullanılmalıdır?

Senet ödenmezse ne olur?

İcra takibi nedir? İcra takibi başlatılırsa ne yapılması gerekir?

Sorularınız ve görüşleriniz için bize her zaman yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.


Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.