GüncelHukuk

Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

İçindekiler

Senet Nedir?

Senet, alacaklı ve borçlu kişi arasında imzalanan, borcun vadesi geldiği zaman kayıtsız şartsız ödeneceğini vaad eden bir kıymetli evraktır.

Senet düzenlenirken alacaklı ve borçlu kişinin isimleri ve TC kimlik numaraları senet üzerinde belirtilmelidir. Senetin geçerli olabilmesi için senet üzerinde mutlaka ödenecek tutar, ödeme vadesi ve borçlu kişinin imzası bulunmalıdır. 

Senet üzerinde tek imza bulunması yeterlidir. Eğer kişi olarak değil de kurumsal bir firma tarafından senet düzenleniyor ise bu durumda kurumun yetkili kişisinin imzası ve kaşe bulunmalıdır.

Senet, üzerinde yada arkasında herhangi bir şart belirtilmemişse vadesi geldiğinde kesinlikle ödeneceği anlamına gelir ve üçüncü kişilere ciro edilerek devredilebilir.

Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Senet, üzerinde yazan “koşulsuz ve şartsız ödenecektir” ibaresinden dolayı, vadesi geldiği zaman borçlu kişi tarafından alacaklı kişiye borcunun ödeneceğini garanti altına almak adına düzenlenir.

Senet borcu ödenmezse bu durumda alacaklı kişi hukuki yollara başvurabilir ve alacağını tahsil etmek üzere yasal takip ve icra takibi sürecini başlatır.

Yasal takip başlatıldıktan sonraki tüm süreçlerde oluşabilecek masraflar borçlu kişiye aittir.

Yasal takip süreci nasıl başlar?

Senet, üzerinde yazan ödeme vadesinde ödenmediği taktirde alacaklı kişiye yasal takip başlatma hakkı doğar. 

Alacaklı kişi, elindeki senedin orjnali ile birlikte ya bir avukata yada icra dairesine başvurur. İcra dairesine başvuru yapıldığı durumda alacaklıya bir avukat tayin edilir.

Alacaklı avukatı, icra dairesi vasıtası ile borçluya resmi ödeme emri gönderir. Ödeme emri borçlu kişiye ulaştıktan sonra 5 gün içerisinde alacaklı kişi borca itiraz edebilmektedir. Eğer senet sahte ise, üzerinde herhangi bir oynama yapılmış ise, zorla imzalattırılmış ise yada senet, borçlu olduğu düşünülen kişinin kendisine ait değilse bu durumda borçlu kişi 5 gün içinde senede itiraz etmelidir. Eğer itiraz edilmezse bu durumda borçlu kişi 10 gün içinde borcunu ödemekle yükümlüdür.

Eğer senede itiraz edilecek ise, borçlu kişi, ya kendisi doğrudan icra mahkemesine dilekçe verebilir, yada kendisine avukat tayin ederek itiraz dilekçesini avukatı aracılığı ile mahkemeye gönderir.

Yasal takip süreci başlatıldıktan sonra, alacaklı kişinin avukatlık masrafları ve icra dairesinde oluşacak masraflar borçlu kişiye aittir.

Eğer borçlu kişi borcunu kabul ediyor ise, ödeme emri kendisine ulaştıktan sonra alacaklı kişinin kendisi yada avukatı ile görüşerek anlaşmaya varabilir ve ödemede taksitlendirme talep edebilir.

Böyle bir durumda oluşabilecek gecikme faizi de borca eklenerek bir yapılandırma yapılarak yasal takip sonlandırılabilir.

İcra takibi süreci nasıl başlar?

Eğer borçlu kişi 5 iş günü içerisinde itiraz etmez ise borcu kabullenmiş sayılır. Bu durumda 10 gün içerisinde borcu, ilgili icra dairesine yada alacaklı kişiye ödemesi beklenir.

Eğer bu süre zarfında ödeme gerçekleşmez ise bu durumda alacaklı kişi icra takibi başlatmak üzere icra mahkemesine başvurur. İcra mahkemesi, borcun tahsil edilmesi için karar çıkarır. Bu karar ile icra dairesi haciz işlemlerini başlatır.

Haciz işlemleri başlatıldıktan sonra, ana para borcunun üzerine avukatlık masrafları, gecikme faizi ve icra dairesinin alacağı harç ve ücretler eklenir.

Haciz öncesinde borçludan mal varlığı beyanı istenir. Bu beyan sonrası kişinin mal varlığı ve tüm gelirleri, sgk ve tapu müdürlükleri ile de kontrol edildikten sonra haciz süreci başlar.

Kişinin tüm taşınmaz varlıklarına ve maaşına haciz konulur.

Haczedilen mallar icra dairesi tarafından satılır ve borcun tahsilatı gerçekleştirilir. Eğer haczedilen malların değeri borcun tutarından fazla ise bu fazla kısım borçlu kişiye iade edilir.

Burada önemli bir durum şudur; icra dairesi tarafından satışa sunulan mallar değerinin çok altında fiyatlara satıldığı için borçlu kişi daha fazla zarar etmektedir. 

Dolayısı ile borçlu kişilere önerimiz; eğer böyle bir durumla karşılaşırlarsa ve herhangi bir mal varlıkları var ise, icra dairesi tarafından haczedilmeden kendileri satışını yaparak borcu ödemeleridir.

Konu ile ilgili aşağıdaki başlık da ilginizi çekebilir;

Senet nedir? Hangi amaçla ve ne şekilde kullanılmalıdır?

Senet borcu tahsil edilemezse ne yapılmalı?

İcra takibi nedir? İcra takibi başlatılırsa ne yapılması gerekir?

Sorularınız ve görüşleriniz için bize her zaman yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu