GüncelHukuk

Ev Eşyalarına Haciz Kalktı Mı?

Ev Eşyalarına Haciz Kalktı Mı?

Bir alacaklının tahsil edemediği borcu icra ile tahsil etmeye çalışması süreci icra olarak adlandırılan bir süreçtir. Bu konu ile alakalı olarak doğan anlaşmazlıkların ve düzenlemelerin yapılabilmesi için gerekli görülen yasal düzenlemeler İcra ve İflas Kanunu alanında toplanmıştır. Halk arasında bu konu kapsamında en sık merak edilen soru ise ev eşyalarına haciz gelir mi sorusudur.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle son günlerde özellikle banka kredileri,  kredi kartları, mağaza kredili satışlarını ödeyemez duruma gelinmesi kaçınılmaz bir hal aldı. Borçluların, ödeyemez duruma gelen ve zorlanan kişilerin yaşadığı bu sıkıntıların son noktası ise alacaklının borçluya haciz işlemini uygulamasıdır.  Yaşam şartlarının zorlaşması, borçların ödenememesinin yanı sıra insanları psikolojik olarak da oldukça etkileyen haciz işlemleri herkesin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle borçluların evine gönderilen haciz işlemleri sadece bir borçluyu değil evini paylaştığı ailesini, ev arkadaşlarını da etkileyebilmekte.  Özellikle son günlerde gündemden düşmeyen ev eşyalarına haciz kalktı mı? sorusunun cevabını araştıranlar için bu yazıyı kaleme alma ihtiyacını duyduk.

İçindekiler

Haczin Başlaması

Ev eşyalarına haciz konusuna gelmeden önce haciz işleminin nasıl başladığı konusuna hakim olmak önemlidir. Haciz işlemi için süresi geçen alacağını alamayan kişi İcra Müdürlüğü’ne başvuru yapar. Bu başvuru ile birlikte alacağının tahsili için yasal süreci başlatmış olur. Müdürlük tarafından yapılan takip ile ödemenin tamamlanması için borçluya yazılı bilgi geçilir. Ardından gönderilen düzenlemeye göre borçlunun ödeme yapması beklenir.

Haciz Ne Zaman Yapılır? Ev eşyalarına haciz gelir mi? veya haciz eve nasıl gelir? sorusunun temelde çıkış noktası hangi hallerde haciz işlemlerine alacaklının hakkının olduğudur. Alacaklı kişinin borçludan alamadığı bir alacağın olması ve devamında borçlunun bir mal varlığının bulunması ön koşulu aranır. Bu koşulların oluşmasından sonra alacaklı adına borcun ifası için işlem başlatılır.

Ne Kadar Sürer?

Süre başladıktan sonra haczin başlaması için yasal olarak 3 gün süre yeterli olacaktır. Başka bir şehirde bulunan mal varlığına haciz olması halinde ise o ile bağlı müdürlüğe yazı gönderilir. Bu noktadan sonra haciz evden ne alabilir sorusunun cevabını bilmek gerekir. Ev eşyalarına haciz konusunda belirlenen net bir kriter olmamasına karşılık alacaklıya ait tüm malların alınması söz konusudur.

Hangi Mallar Alınamaz?

Ev eşyalarına haciz konusunda belirlenen koşullar evin içinde yaşayan kişilerin hayatlarına devam etmelerine olanak sağlayacak oranda malların alınmamasını kapsar. Haciz eve nasıl gelir aşamasından sonra adım adım haciz evden ne alabilir kısmına geçilir. Var olması halinde devlete ait mallar alınamaz. Çiftçi olması halinde de işine devam edebilecek kadar malın borçluya kalması için çabalanır. Ayrıca gerekli olan mutfak malzemeleri ve kap kaçak adı verilen aletler de haciz edilemez.

Alınan Mallara Ne Olur?

Ev eşyalarına haciz gelir mi sorusunun ardından en sık sorulan soru alınan mallara ne olacağıdır. Maddi değeri olan malzemelerin bir sene içerisinde satışı gerçekleştirilir. Ardından bir sene sonunda hala elden çıkarılmamış olan mal varlıkları üzerindeki haciz işlemi kalkar. Alınan her mal müdürlük tarafından alınır. Alacaklı da kalması söz konusu olmaz.

Kanununun Uygulayıcısı İcra Memurları

Eskiden borçlunun evine gönderilen hacizde yaşamsal ihtiyaçları sürdürebilmek adına olan çamaşır makinesi, buzdolabı, gibi birçok ev eşyasının da haczedilebildiğini biliyoruz. Şimdilerde ise yapılan kanun değişikliği ile İcra İflas Kanunu 6352 sayılı kanununun 16. Maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası;

“Kıymetli  evrak, altın, gümüş, para, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç tutularak, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.” hükmünü içerirdi. Şimdi bu kanuna eklenen  “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirme yetkisindedir ve bu talebin reddine veya kabulüne karar verir.” İbaresi eklenmiştir. Yani daha önceleri alacaklının karar verdiği mallar yerine icra memurları da değerlendirmeyi yapmaya başlamışlardır.

Uygulamaya bakıldığında birçok icra memurunun kararı televizyonsuz da yaşanılabileceği olduğundan ötürü televizyon, laptop,  bulaşık makinesi gibi ev eşyalarının haczedildiği de sık sık yaşanan olaylardır. .

Sadece Alacaklının ya da Vekilinin Talebi ile Değil  İcra Memurunun Takdiri de Önemli

Dolayısı ile artık, alacaklının / vekilinin haciz talebi yeterli olmamakla birlikte icra memurlarının değerlendirmeleri içinde bazı ilkelerin kanunun maddesinde belirtilmiş olması önemlidir.  Kanun icra memurlarına bu yetkiyi verirken ; “Temel hak ve özgürlükleri korumak, haczedilecek malla, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaatleri dengelemek, hacizde ekonomik yararı bulunmayan ya da satış ve muhafazasında zor olan eşyaların hacizlerinin önlenmesi de önem taşımaktadır. Kanun düzenlemesiyle,  borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın  haczedilemeyeceğini hükme bağlanmaktadır” ifadesi bulunmaktadır.  İcra memuru yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde takip alacağına yetecek miktarda haciz yaparken yokluğu borçlunun günlük hayatını devam ettirmesinde en az sıkıntı verecek ve haczi muhafaza ve satışı en kolay olan mallara öncelik vermek zorundadır.  Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için “lüzumlu” olan çamaşır makinesi,  buzdolabı, koltuk takımı, televizyon, ütü, halı, fırın, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Yargıtaya göre, bu konuda, haciz konusu malın borçlunun haline uygun olup olmadığı ölçütü değerlendirmeye alınamaz, kararındadır.

Ev Eşyalarına Haciz Kalktı Mı” konusu ile ilgili daha fazla bilgi için bize aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;

Hangi Mallar Haciz Edilebilir? Hangi Mallar Haczedilemez?

Yasal Takip ve Idari Takip Süreci Nasıl Işler?

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi Borcu ödenmezse Ne Olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu