Hukuk

İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Açılır?

İlamsız İcra Takibi nedir? Aşamaları Nelerdir ? İlamsız İcra Takibine itiraz dilekçesi.

Bu yazımızda genel olarak ilamsız icra takibi nedir? Aşamaları Nelerdir? Atılması gereken yöntemler nelerdir? Detaylı olarak ele alacağız.

İçindekiler

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra tanımını en iyi anlamak için öncelikle ilam ne demek onu bilmeliyiz. İlam en yaygın kullanım tabiriyle bir mahkeme kararı demek. Örneğin X Asliye Hukuk Mahkemesi İlamı, Yargıtay İlamı, İstinaf İlamı vs.

İlamsız İcra  ise herhangi bir mahkeme ilamı olmaksızın icra dairesine başvurulması olarak yorumlayabiliriz.

İlamsız İcra Takibi Hangi Alacaklara Uygulanır?

İlamsız takip başvurusunda bulunmak için sadece para ve teminat alacağınızın bulunması gereklidir.

İlamsız icranın en çok kullanıldığı yol genel haciz yoluyla takip sistemiyle uygulanır. Genel haciz yoluyla takip sisteminin uygulanmasından önce bilinmesi gereken bazı özel durumlar vardır.

  1. Alacağın mutlaka ama mutlaka para veya teminat alacağına dayanması gerekmektedir.
  2. Alacaklı bu yola başvurabilmek için elinde belge olması zorunlu değildir.
  3. Alacak Türk Lirası cinsinden olmak zorundadır.
  4. Eğer döviz alacağı ise, hangi tarihteki kur üzerinden alacak talep edilecekse, o kurun karşılığı olan Türk Lirasıyla takip açılacak
  5. Eğer alacak rehinle güvence altına alınmış ise, önce rehnin paraya çevrilmesi kuralı uygulanır.  Rehin paraya çevrilip borcun bir kısmı ödenirse, kalan borç için icra takibi yapılır.

Önemli Not :  2. Numaralı maddede dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus vardır. İcra takibi bir alacaklının borcunu devlet kanalıyla tahsili için başvurusu neticesinde yapılır. Ancak ilamsız icra takiplerinde İcra Dairesi borçla ilgili bir evrak şartı koşmaz. Örneğin borçlu A kişisi ile alacaklı B kişisi arasındaki icra dosyasında alacaklının gerçekten alacaklı, borçlunun gerçekten borçlu olup olunmadığına bakılmaz. Bu durum bir çok art niyetli kişinin devlet kanalını kullanarak insanları dolandırmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumda icra dairesinin verdiği süre içerisinde itiraz edilmekdikçe de icra işlemi yürümeye devam eder.

Altın Alacakları İçin İlamsız Takip

Altın alacaklarında İcra Hukukuna göre eşya olarak kabul edilir. İlamsız icra takibi ise para ve teminat alacakları için geçerlidir. Bu nedenle altın alacakları için ilamsız icra yoluna başvurulamaz. Bunun yerine ilamlı icra yoluna başvurulur.

İlamsız İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

Takip Talebi

İlamsız takipte öncelikle Alacaklı kişi takip talebinde bulunmak zorundadır. Takip talebinde bulunmadığı takdirde İcra Dosyasının oluşturulması ve takibin mümkün olması imkansızdır.

Genellikle İcra Müdürlüklerinde de örneği olan takip talebi doldurularak İcra İşlemlerine başlanır.

Örnek 1 Takip Talebi

Takip Talebi Örneği
Takip Talebi Örneği

İlamsız İcra Takibinde Ödeme Emri

Alacaklı İcra Dairesinde takip talebinde bulunduktan sonra 3 gün içinde borçluya bir ödeme emri gönderir. Ödeme emrinde genel olarak takip talebindeki bilgiler ile borcun ödenmesi, itiraz süreci ve mal beyanında bulunulması hakkında ihtaratlar yer alır.

İlamsız İcra Takibinde Ödeme Emri
İlamsız İcra Takibinde Ödeme Emri

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibine itiraz aslında ödeme emrine itiraz olarak belirtmek daha uygun bir tanım olacaktır. İlamsız takipte eğer borçlu taraf siz iseniz size bir ödeme emri tebliğ edilir ve gerekli ihtiratlar yapılır. Siz 7 gün içinde herhangi  bir delil göstermeksizin, “borcum yoktur” dahi kısaca belirtelerek icra takibine itiraz ettiğiniz takdirde icra takibi durur.

Önemli Not : Eğer biri size ilamsız icra takibi açtıysa ve sizin bu kişiye herhangi bir borcunuz yoksa icra takibine mutlaka 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Bu borçlu olmayan kişileri dolandırıcılardan korunması için uyguladığı bir yöntemdir.

İlamsız icra takibine itiraz konusun daha geniş kapsamlı olması nedeni ile bunu daha geniş olarak ele almak gerekir.

Borcun Bulunması Durumunda

İcra ödeme emri geldiğinde gerçekten borçluluğun varlığı durumunda ödeme emrinde belirtilen İcra Dairesinin banka hesabına para yatırılır ve icra takibi sona erdirilir. Ancak ödemenin gerçekleştirilemediği veya mal beyanında bulunulmasının gerektiği durumlarda bu süre içinde mutlaka icra dairesine başvurulmalı ve gerekirse taksitlendirme yoluna gidilmelidir. Yoksa ilgili hakkında alacaklının talebi doğrultusunda haciz işlemi başlatılmış olur.

 

İcra Takibi Nedir? icra Takibi Başlatılırsa Ne Yapılmalı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu