GüncelHukuk

Mal Beyanı Nedir? Mal Beyanında Bulunulmaması Durumunda Ne Olur?

Mal Beyanı Nedir? Mal Beyanında Bulunulmaması Durumunda Ne Olur?

Kamu görevlileri, görevde bulundukları süre içerisinde belirli zaman aralıklarında düzenli olarak mal beyanı vermek zorundadırlar. Kamu görevlileri sahip oldukları malların adet ve değerini talep edilen zamanlarda idareye vermek zorundadır. Kişiler hakkında yapılacak tahkikatlarda ilk olarak mal beyanlarına ve artış durumuna bakılıp ona göre değerlendirme yapılır. Mal meyanında bulunmama cezası bulunmaktadır. Mal beyanı kanunu gereği her çalışan işe başladığında ve belirli dönemler ile işten ayrılacağı zaman mal beyanı vermek zorundadır.

İçindekiler

Mal Beyanı Nedir?

Kamu kurumlarında çalışanlar için mal beyanı nedir sorusu en çok sorulan sorulardan birisidir. Mal beyanı, kişinin geçim olanaklarını takip edebilmek için mal dilekçesi ile icra dairesine bildirdiği varlıklarının durumudur. Mal beyanı süresi işe son verme durumlarında bir ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde kişi mal beyanı vermek zorundadır.

Kimler Mal Beyanı Verir?

Mal beyanı kanunu seçimle iş başına gelen herkesin, kamu görevlilerinin, noterlerin, Türk hava kurumu, Türkiye Kızılay Derneği yönetim kurulunda görev alan şube başkanları, özel idareler, belediyeler gibi kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri, sendika başkanları ve yöneticileri mal beyanı vermek zorundadır. Bu kişiler işe başlarken ve mal dilekçesi hazırlarlar ve idari birimlerine teslim ederler. Özellikle seçim ile iş başına gelen kesimlere mal beyanı nedir detaylı açıklamalar yapılar ve ne zaman vermeleri gerektiği konusunda uyarılırlar.

Mal Beyanı Nereye Verilir?

Mal meyanında bulunmama cezası bulunmakta ve kanuna göre mal beyanında bulunması gereken kişiler belirlenen süre içesinde beyanda bulunmak zorundadır. Mal beyanı verilmesi gereken yerler olarak, TBMM ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlar Kurulu üyeleri,  kamu görevlileri çalıştıkları kurumun özlük işleri birimine, kuruluşların genel müdürleri, yönetim ve denetim elemanları ilgili bakanlığa, noterler Adalet bakanlığına, diğer kurum memurları ise atamaya yetkili makamlarına mal beyanı süresi içinde bildirimde bulunmak zorundadır.

Ne Zaman Bildirim Yapılmalıdır?

Kamu kurumlarında çalışanlar kendi adlarına veya eşleri ile çocukları adına taşınır ve taşınmaz mallarda, kendisine aylık olarak ödenen miktarın 5 katından fazla artış olduğunda mal dilekçesi ile bildirimde bulunmak zorundadır. Mal beyanı kanunu gayrimenkul sayısı ve değerlerindeki artışın doğru olarak bildirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Mal beyanı süresi içerisinde bulunulmayan bildirimler için gerektiğinde görevli hakkında soruşturma açılabilecektir.

Hangi Mallar Bildirilmelidir?

Mal beyanı nedir? Kamu görevlilerinin kendisi, eşi ve çocukları üzerine olan mal beyanını dilekçeyle kurumuna bildirilmesidir. Bildirimde bulunulacak mallar arasında, arsa, kooperatif hisseleri, ev gibi taşınmaz mallar, para ve para değerindeki kıymetli kâğıtlar, altın ve mücevherler, her türlü motorlu araçlar, özel koleksiyon ürünleri, hak sahibi olunan değerler ve alacaklar ile ilgili beyanda bulunmak zorundur. Mal meyanında bulunmamamanın cezası vardır, yasal bir yükümlülüktür ve yasal süre içerisinde bildirimde bulunmak zorunludur.

Mal Beyanı Nedir? Mal Beyanında Bulunmak” ile ilgili daha fazla bilgi için bize aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;

Yasal Takip ve Idari Takip Süreci Nasıl Işler?

Kredi Borcu ödenmezse Ne Olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu