Kariyer ve Yatırım Fikirleri

Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Nafaka Neye Göre Belirlenir?

Günümüzde İki insanın mutlu bir beraberliğe adım atması, evlilik çatısı altında birleşmesi ne kadar doğal ise, anlaşmazlık durumunda ayrılmaları ve boşanmaları da bir o kadar doğaldır. Ekonomik şartların oluşturduğu sorunlar, kişilik çatışmaları, evlilik kurumundan beklentilerin karşılanamaması, duygusal anlaşmazlıklar, kişiler arasındaki sevgi ve saygının bitmesi gibi birçok neden boşanma sebeplerini oluşturabilir. Boşanmalar karşılıklı anlaşma yoluyla olabildiği gibi uzun ve zorlu bir süreci de kapsayabilir.  Özellikle boşanma davalarının ana konusunu nafaka dediğimiz mali boyutu oluşturmaktadır.

Boşanmanın Mali Sonuçları: Nafaka

Boşanmanın mali sonuçları kapsamında incelenen nafaka, tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olarak belirlenmektedir. Tedbir nafakası, hakim tarafından boşanma veya ayrılık davası açılır açılmaz uygulanan Türk Medeni Kanununun 169.maddesi gereğidir. Hakim bu kanun ile, dava süresince gerekli olan, eşlerin barınma ve geçimine, eşlerin ortak edinilmiş mallarının yönetimine ve ortak çocuklarının korunma ve bakımına ilişkin geçici önlemleri re’sen almasıdır. Bu aynı zamanda eşlerin ve çocuklar için maddi tedbir anlamını taşımaktadır.

Yoksulluk Nafakası, Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası

 Yoksulluk nafakası,  boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olan eş lehine hakim tarafından hükmedilen parasal desteği ifade etmektedir. İştirak nafakası  ortak çocukların velayeti kimde ise ona diğer tarafın ödediği destektir. Ortak çocuğun korunması, yetiştirilmesi, bakım, sağlık ve eğitim giderleri için eşin mali gücü oranında belirlenmektedir.  Nafaka miktarının belirlenmesi hususunda takdir yetkisine sahip olan kişi hakimdir. Nafaka alacaklısının hayat koşullarını ve nafaka borçlusunun yaşam standardıni inceleyen hakim nafakayı belirler.

Değişen Ekonomik Şartlar Nafakayı Nasıl Etkiler?

Medeni Kanunun 176.maddesinde, nafaka ile ilgili tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda nafakanın azaltılması veya artırılmasına karar verebilmekle birlikte hâkim, tarafların istemi durumunda da,  maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini de karara bağlayabilmektedir. Özellikle ortak çocuk veya çocukların masrafları için ödenen  iştirak nafakasının belirlenmesi , öncelik olarak çocuğun veya çocukların yaşlarını da değerlendirerek ihtiyaçlarını – bakım – sağlık- eğitim gibi ayrıntıları göz önünde bulundurarak belirleyen hakim, hakkaniyet esasına dayanarak adaletli bir şekilde nafaka miktarına karar vermektedir.

Nafaka Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Nafaka ödememek bir suçtur. Bu suç gereğince nafaka ödenmemesi halinde devreye icra iflas kanunları girmektedir. Nafaka alacaklısı, nafakasının ödenmemesi durumunda icra ceza mahkemesine başvurabilir.  Bu durumda nafaka ödemekle yükümlü olan eski eş için 3 aylık hapis cezası çıkmakta ve uygulanmaktadır.  Hapis cezası alan eski eş ancak ödemesi gereken nafaka borcunu tamamını ödedikten sonra tahliye edilebiliyor.  Burada bilinmesi gereken en önemli ayrıntı ise hapis cezasıyla nafaka borcunun silinmemesidir. Eski eş, nafaka borcu yüzünden hapis cezası alsa da borcu ödemek zorunluluğu ortadan kalkmıyor.

“Nafaka Neye Göre Belirlenir” konusu ile ilgili daha fazla bilgi için bize aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;

Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.