Kariyer ve Yatırım Fikirleri

Evlilikte Bir Eşin Borçlarından Dolayı Diğer Eşin Sorumluluğu

0 27

Evlilikte Bir Eşin Borçlarından Dolayı Diğer Eşin Sorumluluğu

Evlilik günümüzde zenginleşme ya da olduğundan daha yoksul hale gelme hali değil, iki kişinin ortak yaşam sürmesini sağlamak için gerekli şartların oluşturulması gereken bir müessesidir. Ancak kişisel menfaatler bazen suistimalleri de beraberinde getirmesinden dolayı 2002 yılında değişikliğe gidilen Medeni Kanunun ile Evlilik Sözleşmeleri gündeme gelmiştir.  Evlilik sözleşmesi yapılmadığı takdirde, evlenilen tarih ile edinilen bütün mallara ortak olunduğu biliniyor. Peki, eşlerden birinin borcu yüzünden diğer eş sorumlu mudur? Sorusunu merak edenler için bu yazımızı derledik.

Evlilikte Ortak Edinilmiş Mallar

2002 yılı sonrası evli olan çiftler, evlilik sözleşmesi yapmamış ise evlendikleri gün itibari ile satın almış oldukları tüm mal ve eşyalara ortaktır. Kişiye miras olarak kalan mallar haricinde tüm menkul ve gayrimenkuller ortak mallar olarak sayılmakta. Miras olarak kalan bir daire kiraya verildiği takdirde, daireden gelen kira bedeli de eşler arasında eşit olarak bölüşülür.  Eşlerden birinin herhangi bir olaydan dolayı almış olduğu maddi tazminat da ortak sayılıp, manevi tazminat sadece sahip olan eşe aittir.

Evlilikte Borçlar Ortak Sayılır Mı?

Kanunen eşlerden birisi borçlu olduğu zaman, diğer eş söz konusu borçtan sorumlu değildir. Borçlu olan eş, sahip olduğu tüm mal varlığı ile borçlarını ödemekle yükümlü oluyor. Evlilik süresince mal kim tarafından alındıysa onun sayılır. Borçlar da tamamen kişisel olup, borçlu eş yüzünden diğer eşin maaşına ya da kendi adına kayıtlı olan evine haciz konulamaz. Devlete olan borçlarda da durum değişmez ve eşler yine kendi borcundan sorumludur. Vergi borcu olan eş yüzünden diğer eşin mal varlığına dokunulamıyor. Boşanma ya da eşlerden birinin ölmesi durumunda mallar bölüşülüyor.

Eşime Gelen Haciz Beni Etkiler Mi?

Mevcut sisteme göre kişiler herhangi bir özel durumu seçmemişler ise edinilmiş mallara katılma prosedürünü kabul etmiş sayılırlar. Bu prosedür sadece boşanma sırasında gündeme gelir. Evlilik içinde edinilen mallar ortak şekkinde değerlendirilir. Evlilik sürerken ise eşlerin her biri kendi malını tasarruf eder. Bir eşin borcu diğerini etkilemez, diğerine haciz uygulanamaz.

Evliliklerde mal varlığı da borçta ortaktır denilse de Türk hukuk sistemi ise evliliğin birleştirmediği bir şeyin de mal varlığı olduğunu öngörmektedir.  Bir ev alınırken 2 kişilik tapu alınamaz ya da evlilik adına tapu çıkarılamaz. Mutlaka eşlerden birinin adına ev alınır. Yani alınan mal iki kişi adı üstüne alınamadığı gibi yapılan borçta iki kişi için yapılamaz.

Evlilikte yapılan borçlar ya da gelen hacizler yalnızca borç yapana aittir. Eğer ki kocanın borcundan dolayı eve haciz gelmişse bu kadını etkilemez. Yalnızca kocanın maaşına haciz konulacaktır.  Ancak ortada bir evlilik sözleşmesi varsa ve bu evlilik sözleşmesinde ortaklaşa bir borçlanmayı kabul edilmişse bu durumda eşe gelen hacizden her iki tarafta etkilenebilir.  Ama eşlerden biri diğerine karşı yapılan icra takiplerinde kefil olmuşsa o zaman kefil olan eşin de mal varlığına ve varsa maaşına 1/4’üne haciz konulabilir.  Kişisel borç olarak kabul edilen Vergi borcu da tarafları etkilemez, kişiseldir.  Ancak ortak mallar eşin hissesi oranında gerekli hukuki işlemlerle haczedilebilir.

Evlilikte Bir Eşin Borçlarından Dolayı Diğer Eşin Sorumluluğu” hakkında daha fazla bilgi için bize aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;

İlamsız İcra Takibi ile Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?

Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?

Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?

İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi Borcu ödenmezse Ne Olur?

Yasal Takip ve Idari Takip Süreci Nasıl Işler?


Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.