GüncelYemenYurtdışında Çalışmak

Yemen’de Çalışmak, Yemen’de Yaşam, İş Fırsatları, Maaşlar

Yemen’de Çalışmak, Yemen’de Yaşam, İş Fırsatları, Maaşlar

Yemen Asya kıtasında, Arap Yarımadasında, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıl Denize kıyısı olan, Suudi Arabistan ve Umman ile sınır komşusu olan bir Orta Doğu ülkesidir. Başkenti San’a şehridir. 28 milyon nüfusa sahip ülkenin yüz ölçümü 527.968 km’dir.

Resmi dili Arapça, para birimi ise Yemen Riyali’dir. Ülke nüfusunun % 99 u Müslüman, % 1 lik kesimin içinde ise Hristiyan, Yahudi ve Hindu’lar vardır. En önemli şehirleri San’a, Aden, Hudeyde ve Taiz’dir. Yemen’de çalışmak isteyenler öncelikli olarak bu kentleri tercih etmeleri yerinde bir karar olur.

İçindekiler

Yemen’in Tarihi

Yemen 600’lü yıllarda Abbasi Devleti’nin egemenliği altında iken Abbasi Devleti’nin güç kaybetmesiyle birlikte Abbasiler, Yafuriler, Mehdiler, Resuliler, Tahiriler gibi pek çok devletin egemenliği altına girmiş, bu durum etnik yapıyı oldukça etkilemiştir.

16.yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren Kuzey Yemen ve Britanya egemenliğinde olan Güney Yemen olarak iki ayrı ülke statüsünde idi; 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kuzey Yemen ile İngiliz sömürgesi iken 1967 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Yemen 1990 tarihinde birleşti.

Farklı siyasi, ekonomik, sosyal iki devletin birbiri ile olan entegrasyonu hiçte kolay olmadı, hali hazırda ülkede etnik kaynaklı, mezhep kaynaklı ve aşiret kaynaklı çatışmalar sürmekte.

Fiili olarak ülke bölünmüş durumda; üç taraf söz konusu Meşru Abdurabbu Mansur Hadi Hükümeti, Salih Abdullah’a bağlı güçler ve El Kaide ile onu destekleyen aşiretler. Yani Arap Baharını en sancılı yaşayan ülkelerden biridir Yemen, demokrasi kültürünün yerleşmesi zorlu bir süreçten geçmektedir.

Yemen Ekonomisi

Asya, Afrika ve Hint Yarımadası orta bölgesinde yer alan Yemen, Ümit Burnu’nun keşfine kadar çok önemli bir ticaret noktası idi. Ümit Burnu’nun keşfinden sonra ayrıcalıklı durumunu yitirse de yine de ticaret yolu olarak alternatif olmaya devam etti.

Yemen, yarımadanın kuzey kesimlerine kıyasla daha verimli topraklara sahiptir. Ülkenin birincil geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Çalışan kesimin % 70 i tarım sektöründe istihdam olmaktadır. Yemen’in tarımını yaptığı ürünler; hurma, kahve, pamuk, meyve, tahıldır.

Güney Yemen’de petrol ve doğal gaz çıkarımı ağırlıktadır. Yemen’de çalışmak isteyenler için istihdamın en yoğun olduğu iş alanları bu sektörlerdedir.

2015 verileri ile Yemen’in Gayri Safi Yurt İç Hasılası ( bir ülke sınırlarında belli bir zaman diliminde üretilen mal ve hizmetlerin para cinsinden değeri  ) 27.8 Milyar Amerikan Dolarıdır. Kişi başına düşen GSYİH ise 2.462 Amerikan Dolarıdır.

Petrol, pamuk, işlenmiş gıda, alüminyum, çimento, Yemen’in ana sanayi dallarını oluşturur. Denize kıyısı olan bir ülke olmasına rağmen balıkçılık yeterli ölçüde gelişmiş ve sanayiye katkı sağlar duruma gelmemiştir.

Coğrafi bakımdan çok şanslı olan Yemen, iklim çeşitliliğine sahip bu sayede farklı farklı ürünler yetiştirebilmektedir. Yer altı zenginliği olarak çıkan madenler çinko, bakır, kömür, nikel ve tuzdur.

Sanayi olarak Güney Yemen’de petrol tesisleri bulunmaktadır, ayrıca sigara ve gıda maddesi üreten tesisler de söz konusudur ve sanayi kuruluşlarının yaklaşık % 50 sini bu tesisler kapsamaktadır, Yemen’de çalışmak isteyenler bu gibi tesislerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Yemen’in ihracat yaptığı ülkeler, başlıca Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya ve Türkiye’dir

Yemen ekonomisi bölgedeki diğer Arap Baharı yaşayan ülkelere nazaran daha pozitif bir durum içinde idi başlarda hatta 2012 de yatırımlar % 30 oranında artış gösterdi ama bölgesel çatışmaların 2012 sonrası devam etmesi bu artışı durdurdu.

Yemen’de Asgari ücret

Yemen’de asgari ücret 85 Amerikan Doları, kişi başına düşen milli gelir ise en güncel veri ile 1.330 Amerikan Dolarıdır.

Yemen’de Ev kiraları

Yemen’de temel yapı malzemesi kerpiçtir, evler genellikle kerpiçtir. Tamamen çamurdan yapılan ve Unesco Dünya Kültür Mirası Listesinde olan dünyanın ilk gökdelenlerinde hala hayat devam etmekle birlikte halk çok katlı evler yapmaya devam ediyor.

Şehir merkezinde yabancıların kalabileceği, orta kalitede 1+1 standart ve lüks olmayan bir evin kirası 500 dolardan başlamaktadır.

Yemen’de Ulaşım Ve Gıda Giderleri

Yemen’de ulaşım motosiklet-taksi, taksi ve toplu taşıma araçları ile sağlanıyor. Toplu taşıma oldukça ucuz olmasına rağmen yabancılar için çok fazla güvenli değildir. Özel araç kullanımı önerilmektedir.

Yemen’de ağırlıklı olarak tavuk eti ve kuzu eti tüketilmektedir, baharat olmazsa olmazlarındandır, deniz ürünlerinde de yine baharat ağırlıklı olarak kullanılır. Beslenmede ekmek oldukça önemli bir yere sahip olan ekmeğin onlarca çeşidi bulunmaktadır. Çay, siyah çay ve kahve tüketimleri hatırı sayılı ölçüdedir.

Yabancı çalışanlar için aylık gıda giderleri 150-200 dolar civarlarındadır.

Yemen’de Çalışmak ve Yaşamak İsteyen Türkler İçin İş İmkanları

Yemen yaşadığı iç savaş ve saldırılar sonucu yıkıma maruz kaldığı için önemli ölçüde alt yapı ve üst yapı oluşumu gereklidir bu da inşaat sektörünün hareketleneceği anlamına gelmektedir. Yaşadığı yıkımı gidermek için ihtiyaç duyulan ve gelişmesi beklenen diğer sektörler ise ihracat, sağlık, hizmet, eğitim ve ithalattır.

Dolayısıyla başlıca sektör inşaattır ve bölgeye yatırımcı olarak girmek isteyen Türk inşaat firmaları söz konusudur.

Yakın bir zamanda Yemen’in Dünya Ticaret Örgütüne üye olması, Uluslararası bir aktöre üye olması güvenilirlik ve yatırım yapılabilirlik açısından Yemen için artı durum oluşturmuştur. Ayrıca yabancı yatırımcıları çekmek amacı ile vergi düzenlemelerine gidilmiştir.

Çalışma Gücüne İhtiyaç Duyan Sektörler

Öncelikle inşaat sektörü olmak üzere ulaşım, hizmet, sağlık, Yemen’de çalışmak isteyenler için istihdam olanağı yüksek olan sektörler olarak görülebilir.

Yemen’de Halihazırda Yaşayan Ve Çalışan Türkler Ne kadar Kazanıyorlar – Yemen’de Maaşlar

Türkiye Yemen’in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini düşünmekte ve Abdurabbu Mansur Hadi Hükümeti ile iyi ve yakın ilişkiler geliştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarını da gözetir politikalar üretmektedir.

Yemen’de çalışan Türklerin kazandıkları ücretler yapılan işe ve eğitim durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Vasıfsız işçi ücretleri ortalama 1.000 dolardan başlarken üniversite mezunu, yabancı dil bilen 5-10 yıllık çalışanlar 3-5 bin dolar arası kazanmaktadır.

Yemen’de Yaşayan Veya Çalışan Türkler İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Yemen’in çöl iklimi yaz aylarında bunaltıcı sıcaklara sebep olmakta, nem oranının yüksekliği ve zaman zaman yaşanan kum fırtınaları yaz aylarında olumsuz şartlar oluşturmaktadır. İklim şartları dışında diğer dikkat edilmesi gereken konu da güvenliktir.

Arap Baharı’nın bir sonucu olarak, Yemen’de çalışmak için giden insanların güvenliğini tehdit eden olaylarda son yıllarda artış gözlenmiştir. Saldırıya uğrama tehlikesi, soygun vs. de istatistiki veriler yüksek olduğunu göstermekte.

Yemen’de Sosyal Yaşam

Halk samimi, sıcak ve misafirperverdir. Yemen’de orta sınıf bulunmamakta, iki katmanlı bir sosyal sınıf söz konusu zenginler ve fakirler. Yemen sokakları çarşaf giymiş peçeli kadınlar, bellerinde hançerli geleneksel kıyafetli ( Özellikle Kuzey bölgede erkekler beyaz kıyafetlerinin üzerine Cenbiye denen ucu kavisli hançer takıyorlar ) adamlar ve oynayan çocuklarla doludur.

Yemen’de kahve ve gat bahçeleri vardır ki gat ağızın sağ ya da sol tarafına, yanağın içine doldurularak gat bitkisinin suyunu emme eylemidir ve Yemen’de oldukça yaygındır, gat uyarıcı niteliği olan bir bitkidir yani bir nevi uyuşturucudur.

Yemen kültürü, barındırdığı etnik gruplarla paralel şekilde kozmopolit, karma bir durum sergiliyor. Afrika burnu ülkelerinden olan Somali ve Etiyopya Yemen ile yakın ilişkiler içinde ve Yemen sosyal hayatı Afrika ve Asya karışımı bir nitelik arz ediyor. Yemen’in bu çok kültürlülüğü ve sahilleri sayesinde turizmin gelişmesi beklenmektedir.

Yemen’de çalışmak yada iş kurmak ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları ve görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bize iletebilirsiniz.

Yemen dışındaki ülkelerde de iş yapmak yada çalışmak isterseniz aşağıdaki başlıklara da göz atabilirsiniz;

Mısır’da Çalışmak, Mısır’da Yaşam, İş Fırsatları, Maaşlar

Umman’da Çalışmak, iş Kurmak, Yaşam, Umman’da Maaşlar

Ukrayna’da Çalışmak, Yaşam, Iş Kurmak, Ukrayna’da Maaşlar

Kırgızistan’da Çalışmak, Yaşam – Iş Kurmak

Azerbaycan Iş Imkanları. Çok Kazanmak İsteyenlere

Gürcistan Iş Fırsatları. Gürcistan’da Çalışmak

Türkmenistan’da Çalışma Koşulları. Türkler Için Türkmenistan’da Iş Fırsatları

Kazakistan’da Yaşam Nasıldır? Kazakistan’da Iş Imkanları Nelerdir?

Cezayir’de Çalışmak Için 8 Neden

Suudi Arabistan Iş Imkanları Nelerdir?

Bir Yorum

  1. Merhaba ben Mimarlık Bölümü bitirdim ve yurtdışında iş aramaktayım. Yurtdışında iş yapan ve eleman arayan Türk firmalarıyla nasıl iletişime geçebilirim. İş başvurularında nasıl bir yöntem izlemeliyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu