Hukuk

Faktoring Nedir? Faktoring Nasıl Yapılır? Faktoring Türleri Nelerdir?

Faktoring Nedir? Faktoring Nasıl Yapılır? Faktoring Türleri Nelerdir? Faktoring Firmaları

İçindekiler

Faktoring Nedir Özellikleri Nelerdir?

Faktoring ne demek nedir kısaca incelediğimizde ; Ticari ilişkilerinden kaynaklı kısa yada uzun vadeli alacaklarını vadesi gelmeden tahsil etmek isteyen firmaların, belirli bir komisyon karşılığında alacaklarını Faktoring firmalarına devrederek nakit elde etme yöntemlerine Faktoring denir.

Vadeli alacaklar, yurt içi yada yurt dışı kaynaklı olabilmektedir.

Faktoring firmaları, vadeli alacakların erken tahsil edilmesi dışında, alacakların muhasebesinin tutulması, borçluya gerektiğinde ihtarda bulunarak alacağın takip edilmesi ve gerektiğinde icra yolu ile alacağın tahsil edilmesi gibi hizmetler sunar.

Factoring Nasıl Yapılır?

Faktoring yapabilmek için bağımsız çalışan faktoring firmalarına başvuru yapılabileceği gibi, bankaların kendi bünyesinde açmış oldukları faktoring şirketleri aracılığı ile de işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bağımsız çalışan faktoring firmalarının sayısı oldukça fazla olup çok fazla değişkenlik gösterir. Yani bu yıl içerisinde işlem yapılan bir şirket bir sonraki sene çok rahatlıkla faaliyetlerini durdurabilmekte, ortaklık yada isim değiştirebilmekte yada yeni açılan bir çok faktoring şirketi ortaya çıkabilmektedir.

Faktoring Firmaları 2019

Güncel faktoring firmalarının listesini, BDDK’nın  sitesini incelediğimizde aşağıdaki faktoring şirketlerinin yer aldığını gördük.

 1. ABC FAKTORİNG A.Ş. –
 2. ACAR FACTORİNG A.Ş. –
 3. AK FAKTORİNG A.Ş. –
 4. AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. –
 5. AKIN FAKTORİNG A.Ş –
 6. ANADOLU FAKTORİNG A.Ş –
 7. ARENA FAKTORİNG A.Ş. –
 8. ATAK FAKTORİNG A.Ş. –
 9. ATILIM FAKTORİNG A.Ş. –
 10. BAŞER FAKTORING A.Ş. –
 11. BAYRAMOĞLU FAKTORİNG A.Ş. –
 12. C FAKTORİNG A.Ş. –
 13. CREDITWEST FAKTORING A.Ş. –
 14. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. –
 15. ÇÖZÜM FAKTORİNG A.Ş. –
 16. DENİZ FAKTORING A.Ş. –
 17. DESTEK FAKTORİNG A.Ş. –
 18. DEVİR FAKTORİNG A.Ş. –
 19. DOĞA FAKTORİNG A.Ş –
 20. DORUK FAKTORİNG A.Ş. –
 21. EKO FAKTORİNG A.Ş. –
 22. EKSPO FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. –
 23. FİBA FAKTORİNG A.Ş. –
 24. GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. –
 25. GLOBAL FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. –
 26. GSD FAKTORİNG A.Ş. –
 27. HALK FAKTORING A.Ş. –
 28. HUZUR FAKTORİNG A.Ş. –
 29. ING FAKTORİNG A.Ş. –
 30. İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. –
 31. İŞ FAKTORING A.Ş. –
 32. KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. –
 33. KENT FAKTORING A.Ş. –
 34. KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. –
 35. LİDER FAKTORİNG A.Ş. –
 36. MERT FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
 37. MNG FAKTORING A.Ş. –
 38. OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. –
 39. PAMUK FAKTORING A.Ş. –
 40. PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. –
 41. QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş –
 42. SARDES FAKTORİNG A.Ş. –
 43. SÜMER FAKTORİNG A.Ş. –
 44. ŞEKER FAKTORİNG AŞ. –
 45. ŞİRİNOĞLU FAKTORİNG A.Ş. –
 46. TAM FAKTORİNG A.Ş. –
 47. TEB FAKTORİNG A.Ş.
 48. TRADEWİND FAKTORİNG A.Ş. –
 49. TUNA FAKTORİNG A.Ş. –
 50. ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. –
 51. VAKIF FAKTORİNG A.Ş. –
 52. VDF FAKTORING A.Ş. –
 53. YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. –
 54. YAŞAR FAKTORİNG A.Ş. –
 55. YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
 56. ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Avantajları Nelerdir?

 • Vadeli alacaklar vadesinden önce nakde çevrilerek işletmenin nakit akışı sağlanır,
 • Nakit akışı artan firmanın, eline geçen para ile peşin alım yapabilme imkanı doğar ve piyasada rekabet gücü artar,
 • Alacakların tahsil edilmesi görevini Faktoring firmasına devrederek alacak takibi için personel istihdam etme gereksinimi ortadan kalkar,
 • Alacaklara vade tanınarak önemli bir rekabet avantajı elde edilir,
 • Açık hesap yöntemi ile daha kolay ve hızlı satış yapılır,
 • Faktoring firmasından elde edilen istihbarat çalışmaları ile güvensiz alıcılara mal satışı önlenerek alacakların riske girmesi önlenir,
 • Tahsilatı düşünmek yerine büyümeye ve yeni stratejilere kafa yorma imkanı elde edilir,
 • Kredi türü bir işlem olmadığı için bilançoda sadece aktif kısmında hareket olur, daha likit bir bilanço elde edilmesi dolayısı ile işletme kredibilitesi artar,
 • Muhasebe departmanının iş yükü hafifler, eleman tasarrufu sağlar,
 • Vadesi geçmiş ödemelerde hukuki işlemler Faktoring firması tarafından yapılarak işletmenin iş yükü azalır.
 • Yurt dışı işlemlerde dil problemi ortadan kalkar ve olası problemler faktoring firması tarafından çözülür,
 • Yurt dışındaki alıcılar akreditif açma derdinden kurtularak zamandan ve paradan tasarruf ederek alım gücü artar ve bu durum işletmeye daha fazla satış getirir.

Faktoring Nedir? Faktoring Çeşitleri Nelerdir?

Faktoring hizmeti sunan firmaların, hizmet verdikleri alanlar birden fazladır. Hangi tür desteğe ihtiyaç duyuluyor ise o alanda çalışma yaptırılması ve ona göre bir maliyet çıkarılması gerekir. Zira, bu hizmetlerden her birisinin maliyeti birbirinden farklıdır. 

Faktoring İşlemleri Aşağıdaki Gibidir. 

Rücu Hakkı Saklı Faktoring (Kabili Rücu yada Geri Dönülebilir Faktoring)

Bu Faktoring türünde, faktoring şirketi, alacağın tahsil edilememe riskini üstlenmez. Sadece alacaklı firmaya nakit desteği sunar ve alacağın tahsil edilmesine yardımcı olur. Eğer borç tahsil edilemez ise, Faktoring şirketi, sunmuş olduğu hizmetin bedelini ve ödemiş olduğu nakit desteğini, alacaklı firmadan geri tahsil eder.

Gayri Kabili Rucü Faktoring (Yada Geri Dönülemez faktoring)

Bu Faktoring hizmetinde, Alacaklı firma tüm alacak haklarını riskleri ile birlikte kısmen yada tamamen Faktoring firmasına temlik eder (devreder). Böylece, alacağın tahsil edilememe riski ortaya çıktığı durumda hiç bir şekilde alacaklı firmadan hak talep edemez, tüm tahsilat işlemlerini borçlu kişi yada firma ile kendisi takip eder.

Bildirimli Faktoring (Tahsilat Yöntemi)

Faktoring firması herhangi bir finasman desteği vermeden, sadece borcun tahsil edilmesini sağlar. Bu yöntemde, borçlulara bir bildirim yapılarak alacağın Faktoring firması tarafından tahsil edileceği açıklanır ve ödeme takibi Faktoring firmasına bırakılır.

Ödeme Vadesinde Factoring nedir

Bu yöntemle Faktoring firmaları, ödeme vadesi geldiğinde alacaklı firmaya ödeme garantisi sunar. Alacaklı firma ile anlaşılan tarihte Faktoring firması, alacaklı firmaya ödeme yapar, önden avans ödemesi yapmaz. Tahsilat için anlaşılan tarihin gelmesi beklenir. Borcun tahsil edilmesi görevi Faktoring firmasındadır.

Fatura İskonto Yöntemi ile Faktoring nedir

Bu yöntemde faktoring firması sadece finansman desteği sunar. Faturanın tahsil edilmesi alacaklı firmanın görevidir. Herhangi bir ödenmeme riski alıcıyı bağlar. Faktoring firmasının ödeme ile ilgili bir sorumluluğu ve görevi bulunmaz.

İhracat Faktoringi

İhracat yapmak isteyen firmalar, satmış oldukları malın ödemesini garanti altına almak üzere Faktoring firması ile sözleşme yaparlar. Faktoring firması da yurt dışında bir Faktoring firması ile anlaşma yapar. Bu yöntemle satıcı firma alacaklarının tahsil edilmesini garanti altına alır.

Acenta Faktoringi

Faktoring şirketi, temlik almış olduğu alacaklarını başka bir firmaya devreder ve borçlulara durumu bildirerek ödemenin, ilgili firmaya yapılması sağlanır.

Toptan faktoring nedir

Bu Faktoring türünde de özellikle toptan satış yapan ve müşteri sayısı çok fazla olan satıcıların, alacakların tahsilini garanti almak amacı ile tüm haklarını dönemsel olarak Faktoring firmasına devrettiği yöntemdir.

Faktoring komisyonları ne kadardır?

Faktoring firmaları, sağladıkları destek hizmeti için belirli bir komisyon ücreti alırlar. Alacaklı olunan tutara, vadesine ve risk durumuna göre değişen oranlarda komisyon kesintisi yapılır.

Herhangi bir çek yada senet için çek bozma yada çek kırdırma yapılıyor ise bu durumda satışa istinaden kesilmiş fatura gerekmektedir. Faturasız çek kırma işlemi yapan firmalar da mevcut olup komisyon oranları daha fazladır.

Faktoring işlemlerinde ödenen masraflar aşağıdaki gibidir;

Yönetim Bedeli (Faktoring Komisyonu)

Alacak tutarı üzerinden hesaplanan, %0,5-1,5 arasında değişen bir ücrettir.

Faktoring hizmeti sağlayan firmanın, aldığı risk, alacak hesaplarının tutulması, alacakların tahsil edilmesi ve kredibilite araştırması gibi hizmetleri kapsar.

Faiz Oranı

Alacak tutarı üzerinden hesaplanan finansman maliyetidir.

Yurt içi alacaklarda kısa vadeli Türk Lirası Kredi faizlerine yakın bir oran olup ilave olarak %5 BSMV eklenir, KKDF dahil edilmez.

Yurt dışı alacaklarda se kısa vadeli döviz kredi oranları ile yakındır ancak KKDV yada BSMV gibi vergilerden muaftır.

İşlem Masrafı

Havale, Eft gibi işlemler için yapılan masraflardır.

Not: Bazı faktoring firmaları, alacağın vadesi ile ilgili sınırlamalar getirebilmektedirler. Bu sınırlamalar, 3 ay, 6 ay yada 1 yıllık vadeler olabilmekte iken bazı firmalarda ise herhangi bir vade sınırlaması getirilmez.

Ayrıca yine bazı Faktoring firmaları, alacağın tahsil edilememe riskine karşı, teminat mektubu isteyebilirler. Ancak Teminat mektubu istemeyen firmalar da mevcut olup buralarda ödenen komisyon oranı çok daha yüksek olabilmektedir.

“Faktoring nedir” konusu ile ilgili en çok merak edilenler?

 •  Faktoring işlemleri ile banka kredisi kullanmak arasında özellikle muhasebesel anlamda farklılıklar vardır. Banka kredileri bilançolarda borç kısmında gözükürken, faktoring işlemleri aktif kısmında gözükür, bilançonun likiditesini arttırır.
 • Gerçek kişiler faktoring yapamazlar. Sadece şirketler yapabilirler.
 • Faktoring işlemlerinde ödemenin tamamı değil genellikle alacak tutarının %80’i oranında ön ödeme yapılır. Kalan tutar, masraflar düşüldükten sonra tahsilat zamanında yapılır.
 • Faktoring yapılabilecek alacakların vadesi genellikle 1-4 ay aralığındadır. Ancak bazı firmalarda 1 yıla varan vadeler için de işlem yapılabilmektedir.
 • Faktoring türlerinde anlatıldığı gibi, finansman hizmeti almadan da tahsilat garantisi hizmeti satın alınabilir.
 • Açık hesap çalışan şirketler alacaklarını Faktoring firmalarına devredebilirler.
 • Faktoring yapabilmek için alacaklara istinaden sunulan çek ve senetlerin faturaya tabi olması gerekir. Faturasız işlem yapılmaz.
 • Faktoring işlemleri için ödenen her türlü vergi, harç ve masraflar gider kalemi olarak gösterilerek vergiden düşülebilir.

Sonuç;

Faktoring, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için önemli bir finansman kaynağıdır. Alacaklarını tahsil edemeyen yada alacaklarını garanti altına almak isteyen firmalar için oldukça faydalı bir sistemdir. Her ne kadar maliyeti yüksek bir işlem olsa bile bir çok zaman, Faktoring işlemleri ile elde edilen gelir ile çok ciddi kayıpların önüne geçilebilmekte yada başka bir alım için fırsat ortaya çıkabilmektedir.

Zamanında ve uygun maliyetlerle yapılan Faktoring işlemi hayat kurtarır. Kredi derdi ile uğraşmadan, borç yükünün altına girmeden hukuki yollarla yapılan bu işlem bir çok firmanın en zor zamanlarında imdadına yetişmektedir.

Faktoring Nedir konusu ile ilgili aşağıdaki başlıklar da ilginizi çekebilir.

Soru ve görüşleriniz için bize her zaman aşağıdaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çek Kırdırma ve Çek Cirolama Nedir? Nasıl Yapılır?

Çek Nedir? Nasıl Kullanılır? Çek Ödenmezse Ne Olur?

Kredi Borcu ödenmezse Ne Olur?

Yasal Takip ve Idari Takip Süreci Nasıl Işler?

Icra Takibi Nasıl Başlatılır?

Hangi Mallar Haciz Edilebilir? Hangi Mallar Haczedilemez?

İcra Takibi Nedir? icra Takibi Başlatılırsa Ne Yapılmalı?

Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu